Hvilken service trenger koblingen min?

Slitedeler må byttes ut over tid. Det kan også finnes andre årsaker til servicebehov. I førerhåndboken finner du mer informasjon om hva du må kontrollere for å finne servicebehovet.