Vad är egentligen tillgänglighet?

Dela artikeln

I många branscher talar man om ”hög tillgänglighet”. Ibland är detta en kritisk nyckelfaktor, och ofta används den som ett starkt argument. Inom transportnäringen kan ordet ha många betydelser – allt ifrån utbudet av rätt transporttjänster ner till tillgängligheten för reservdelar eller service om man blir stående på vägen. Låt oss titta närmare på just tillgänglighet, och se vad den kan ha för betydelse för transportverksamhet – och lönsamhet.

 
Reservdelar och service måste finnas tillgängligt

Tillgänglighet kan ha många betydelser inom transportnäringen. Det första en åkare tänker på är kanske lättillgänglig service och god tillgång till reservdelar. Att service och reservdelar behövs ligger helt i sakens natur eftersom lastbilsekipage kontinuerligt måste servas och repareras på grund av slitage som uppstår när gods transporteras. I detta fall är hög tillgänglighet detsamma som ekonomisk trygghet, eftersom fordonen snabbare kan rulla ut på vägen igen – och skapa intäkter för åkaren.

 
Vad är en tillgänglig leverantör?

Det är inte bara delar och service som kan vara tillgängliga. Även som företag kan man göra sig tillgänglig på olika sätt. Till exempel genom att vara lyhörd för förändringar i branschen och aktivt möta de nya behov som ständigt uppstår. Ett annat exempel på tillgänglighet är att bygga förtroende och kunskap i partnerskap med andra aktörer i branschen, eller att samla och dela kunskap i olika branschrelaterade sammanhang. En leverantör som är relevant och närvarande i olika sammanhang gör sig själv tillgänglig, men att skapa denna form av bred tillgänglighet kräver systematiskt och långsiktigt arbete.

 
Hur hänger tillgänglighet ihop med leveranssäkerhet?

Leveranssäkerhet uppfattas av många som förmågan att leverera rätt produkt i rätt tid. Men begreppet kan vidgas; genom att leverera kompletta monterade systemlösningar i stället för lösa komponenter till lastbilspåbyggaren, underlättas monteringsarbetet avsevärt.

Detta i sin tur förbättrar leveranstiderna för lastbilssäljaren – och dessutom finns en garantistämpel på att allt är rätt monterat. På det här sättet blir även kvalitet och tidsbesparing i flera led en del av leveranssäkerheten. Att kunna erbjuda den här möjligheten till effektivisering är också en form av tillgänglighet.

 
Tillgänglighet åt båda håll

99% av VBG:s leveranser till lastbilsbyggare och eftermarknadsaktörer kommer idag fram rätt monterade och rätt förpackade i rätt tid, detta enligt våra egna mätningar. Att vi överträffar vårt mål är ingen tillfällighet. Det är ett resultat av just det där långsiktiga systematiska arbetet för att möta branschens behov och förväntningar. För att nå dit krävs också att alla medarbetare är beredda att lyssna på just dina behov och åsikter. Därför är du alltid välkommen att kontakta mig och mitt team. Det är bara att maila eller ringa. Vi finns tillgängliga.

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen